• Facebook
  • Instagram

נצחה צוריתית

Aeonium sedifolium

משפחה:

הטבוריתיים

מוצא:

האיים הקנרים

  • סוקולנט בעל צימוח צפוף ומבנה כריתי

  • שושנות זעירות של עלים ירוקים עם פסים מאדימים (בצל העלים ירוקים בלבד)

  • פורח בצהוב

  • שמש מלאה או חצי יום שמש
    גובה: 40-20 ס"מ

  • רוחב: 40 ס"מ

  • השקיה מועטה

  • מתאים בעיקר למיכלים

הערות
זיהוי לא סופי

אגבה אמריקנית 'מגוון'