• Facebook
  • Instagram

סביון 'הימליה'

Senecio 'Himalaya'

משפחה:

המורכבים

מוצא:

זן גנני

  • סוקולנט שיחי זקוף בעל מבנה פרוע

  • עלים גליליים בצבע ירוק בהיר

  • פורח בחורף בצהוב

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 80-30 ס"מ

  • רוחב: 50-20 ס"מ

  • השקיה מועטה

  • מתאים לעציצים ולגינה

  • ניתן לשמור על מבנה קומפקטי בעזרת קיטומים חוזרים או להדגיש את צורתו הייחודית בעזרת גיזומי עיצוב החושפים את הגזעים המפותלים

הערות
זיהוי לא סופי
יתכן והשם המלא הוא: Senecio talinoides subsp. cylindricus 'Himalaya'

אגבה אמריקנית 'מגוון'