top of page
  • Facebook
  • Instagram

סמר מבודר 'ספירליס'

Juncus effusus 'spiralis'

משפחה:

הסמריים

מוצא:

אזורים נרחבים על פני כדור הארץ

  • צמח גדה או צמח מים

  • גבעולים סליליים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • עומק פני המיכל מתחת לקו המים: 0 עד 10 ס"מ

  • גובה הצמח מעל המים: 40-20 ס"מ

  • רגיש לקור מתחדש באביב

  • גיזום חידוש באביב, מומלץ להסיר ענפים מצהיבים במהלך העונה

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page