top of page
 • Facebook
 • Instagram

עב-גזע הרדופי
פכיפודיום

Pachypodium lamerei

משפחה:

ההרדופיים

מוצא:

מדגסקר

 • סוקולנט זקוף וקוצני, נשיר מותנה

 • כתר עלים גדולים ומבריקים הצומחים רק בקצה הגזע

 • לעיתים בעקבות פגיעת קור או פגיעה אחרת הצמח מתפצל למספר גזעים

 • מבנה הצמח הבוגר מזכיר דקל ומכאן שמו העממי "דקל מדגסקר"

 • פרחים לבנים ומרשימים בקיץ, פורח רק בבגרותו

 • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • גובה: 2- 3 מ'

 • רוחב: 0.5- 1.5 מ'

 • השקיה בינונית

 • מתאים לגינה ולמיכלים גדולים

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page