top of page
  • Facebook
  • Instagram

עדשת-המים הזעירה

Lemna minor

משפחה:

עדשת-המים

מוצא:

אזורים נרחבים על פני כדור הארץ

  • צמח מים צף

  • עלים קטנטנים דמויי עדשה

  • שמש מלאה או צל עם מעט שמש או צל

  • נאכל ע"י חלק מהדגים

  • מתרבה בקצב מהיר, עלול להזיק לצמחי מים אחרים עקב התפשטות יתר אך ניתן להגבילו בקלות ע"י איסוף

  • נעלם לתקופה מסוימת בחורף ומתחדש באביב

  • גדל בר בארץ

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page