top of page
  • Facebook
  • Instagram

פונטדריה איזמלנית

Pontederia lanceolata

משפחה:

הפונטדריים

מוצא:

דרום-מזרח ארה"ב

  • צמח מים

  • פורח בתפרחת סגולה צפופה, מהאביב ועד הסתיו

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • עומק פני המיכל מתחת לקו המים: 10 עד 40 ס"מ

  • גובה הצמח מעל המים: 1 מ'

  • רגיש לקור, מתחדש באביב

  • רצוי לשתול את הצמח במיכל גדול ככל האפשר ולבצע חלוקה ושתילה מחדש מדי שנה באביב

  • מומלץ להסיר ענפים מצהיבים במהלך העונה

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page