top of page
 • Facebook
 • Instagram

פליאובלסטוס מגוון
במבוק ננסי מגוון

Pleioblastus variegatus

משפחה:

הדגניים

מוצא:

סין ויפן

 • עשב קישוטי, רב-שנתי

 • עלווה מגוונת בפסים לבנים

 • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • גובה: 50-30 ס"מ

 • שולח שלוחות, היכולות להגיע למרחק של מספר מטרים מהשתיל המקורי

 • השקיה מרובה

 • העלווה נצרבת בחורף ומתחדשת באביב

 • גיזום חידוש באביב
  הערות
  זיהוי לא סופי. בעבר זוהה הצמח בארץ, בטעות, בשם חזרן פורטון מגוון
  צמח זה אינו זמין במכירה. מגדל, המעונין לרבות את הצמח, מוזמן לפנות אלינו.

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page