• Facebook
 • Instagram

פליאובלסטוס מגוון
במבוק ננסי מגוון

Pleioblastus variegatus

משפחה:

הדגניים

מוצא:

סין ויפן

 • עשב קישוטי, רב-שנתי

 • עלווה מגוונת בפסים לבנים

 • שמש מלאה או חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

 • גובה: 50-30 ס"מ

 • שולח שלוחות, היכולות להגיע למרחק של מספר מטרים מהשתיל המקורי

 • השקיה מרובה

 • העלווה נצרבת בחורף ומתחדשת באביב

 • גיזום חידוש באביב
  הערות
  זיהוי לא סופי. בעבר זוהה הצמח בארץ, בטעות, בשם חזרן פורטון מגוון
  צמח זה אינו זמין במכירה. מגדל, המעונין לרבות את הצמח, מוזמן לפנות אלינו.