top of page
 • Facebook
 • Instagram

צורית בוריטו

Sedum burrito

משפחה:

הטבורתיים

מוצא:

מקסיקו

 • סוקולנט משתפל

 • גבעולים ארוכים מכוסים בעלים גליליים מרועפים בצבע ירוק אפרפר

 • פורח בקיץ בורוד, הפריחה משתלשלת מטה בקצה הגבעול

 • צל עם מעט שמש או צל מואר היטב

 • מתאים בעיקר לעציצים גבוהים וסלסילות תלויות

 • השקיה בינונית עד מועטה

 • זקוק לקרקע מנוקזת היטב ולהגנה מרוחות
  הערות

 • דומה לצורית מורגן אך העלים עגולים ודחוסים יותר

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page