• Facebook
  • Instagram

צורית דקה 'מגוון'

Sedum lineare 'Variegatum'

משפחה:

הטבוריתיים

מוצא:

סין, יפן

  • סוקולנטי כריתי

  • פורח באביב ובקיץ בצהוב

  • עלים צרים בעלי שוליים מגוונים בלבן

  • חצי יום שמש או צל עם מעט שמש

  • גובה: 15-10 ס"מ

  • רוחב: 50-30 ס"מ

  • מתאים בעיקר לעציצים

  • השקיה מועטה, רגיש לעודפי מים

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

הערות
רצוי להסיר ענפים ירוקים ללא גיוון

אגבה אמריקנית 'מגוון'