top of page
  • Facebook
  • Instagram

צורית מורגן

Sedum morganianum

משפחה:

הטבורתיים

מוצא:

מקסיקו

  • סוקולנט משתפל

  • גבעולים ארוכים מכוסים בעלים גליליים מרועפים בצבע ירוק אפרפר

  • פורח באדום בקיץ, הפריחה איננה בולטת

  • צל עם מעט שמש או צל מואר היטב

  • מתאים בעיקר לעציצים גבוהים וסלסילות תלויות

  • השקיה בינונית עד מועטה

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב ולהגנה מרוחות. העלים שבירים וניתקים עם כל מגע.

הערות
מכונה באנגלית זנב החמור

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page