• Facebook
  • Instagram

צורית עכו

Sedum acre

משפחה:

הטבוריתיים

מוצא:

אירופה, צפון אפריקה

  • סוקולנט כריתי, משתרע

  • פורח באביב בצהוב

  • עלווה דקיקה ירוקה

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 10-5 ס"מ

  • רוחב: 45-30 ס"מ

  • יפה במסלעות קטנות ובעציצים

  • השקיה בינונית

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

אגבה אמריקנית 'מגוון'