• Facebook
  • Instagram

צורית קמצ'טית 'מגוון'

Sedum kamtschaticum 'Variegatum'

משפחה:

הטבוריתיים

מוצא:

יפן, קוריאה

  • סוקולנט כריתי, משתרע

  • פורח בקיץ בצהוב-אדום

  • עלים מגוונים בשוליים בצבע קרם

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 25-10 ס"מ

  • רוחב: 60-30 ס"מ

  • מתאים בעיקר לעציצים

  • השקיה בינונית

  • זקוק לקרקע מנוקזת היטב

אגבה אמריקנית 'מגוון'