top of page
  • Facebook
  • Instagram

ציפורני-חתול תרבותיות

Calendula officinalis, cvs.

משפחה:

המורכבים

מוצא:

אזור הים התיכון

  • עונתי חורפי-אביבי

  • פורח בצהוב או בכתום, בפרחים מלאים או ריקים

  • שמש מלאה, או חצי יום שמש

  • גובה: זנים ננסיים מגיעים לגובה של 30-20 ס"מ ואילו זנים גבוהים עד לגובה 60-50 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 20- 40 ס"מ, בהתאם לזן

  • הסרת פרחים נבולים מעודדת המשך פריחה

  • הפרחים טובים למאכל בסלט ובתבשילים

  • זורע את עצמו

רוב הזנים הננסיים, שנבדקו ב"שתיל" עד היום, הפגינו ביצועים נמוכים בהשוואה לזנים הגבוהים.
הזנים הגבוהים אומנם נוטים לרבוץ לצדדים, אך ניתן לשפר את המבנה שלהם בעזרת סדרה של קיטומים בתחילת עונת הצימוח.

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page