• Facebook
  • Instagram

קוסמוס מנוצה

Cosmos bipinnatus

משפחה:

המורכבים

מוצא:

מקסיקו ואזורים טרופיים בדרום אמריקה

  • עונתי קיצי-סתווי

  • פורח בקיץ ובסתיו בגוני סגול ורוד ולבן

  • הסרת פרחים נבולים מעודדת המשך פריחה

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 50-30 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 25 ס"מ

  • 16 שתילים במ"ר

  • השקיה בינונית

  • קיימים גם זנים גבוהים

אגבה אמריקנית 'מגוון'