top of page
  • Facebook
  • Instagram

קנה-סוכר תרבותי

Saccharum officinarum

משפחה:

הדגניים

מוצא:

אינו ידוע בוודאות, כפי הנראה דרום-אסיה

  • רב-שנתי דמוי עשב,בעל קנים עבים וזקופים

  • משמש לתעשיית הסוכר, ניתן למצוץ את הקנים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 6-4 מ'

  • יוצר גוש צפוף, מתרחב לאט

  • השקיה בינונית עד מרובה

  • נצרב בחורף מתחדש באביב

  • גיזום חידוש באביב

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page