top of page
 • Facebook
 • Instagram

קנה-סוכר תרבותי 'פלהס סמוק'

Saccharum officinarum 'Pele's Smoke'

משפחה:

הדגניים

מוצא:

אינו ידוע בוודאות, כפי הנראה דרום-אסיה

 • רב-שנתי דמוי עשב, בעל קנים עבים וזקופים

 • קנים קישוטיים בצבע סגול כהה, המחולקים בקוי מפרק לבנים

 • עלים בצבע חום-סגול המשתנה בהדרגה לירוק עם התבגרות העלה

 • שמש מלאה או חצי יום שמש

 • גובה: 5-3 מ'

 • יוצר גוש צפוף, מתרחב לאט

 • השקיה בינונית עד מרובה

 • נצרב בחורף, מתחדש באביב

 • גיזום חידוש באביב
  הערות
  נמרץ פחות מהמין הותיק והמוכר

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page