• Facebook
  • Instagram

קצח מזרחי 'טרנספורמר'

Nigella orientalis 'Transformer'

משפחה:

הנוריתיים

מוצא:

אסיה הקטנה

  • עונתי חורפי אביבי

  • פורח באביב בצהוב

  • הלקטי הזרעים מעניקים לפרח מראה מיוחד

  • הפרחים מתאימים ליבוש

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: כ-60 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 20 ס"מ

  • 25 שתילים במ"ר

  • זורע את עצמו

אגבה אמריקנית 'מגוון'