top of page
  • Facebook
  • Instagram

רגלה גדולת-פרחים
פורטולקה עונתית

Portulaca grandiflora

משפחה:

הרגלתיים

מוצא:

דרום אמריקה

  • עונתי קיצי-סתווי משתרע

  • פורח בשלל צבעים, הפרחים נסגרים אחה"צ

  • עלים בשרניים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 20-10 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 30 ס"מ

  • 11 שתילים במ"ר

  • השקיה: בינונית או מועטה

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page