top of page
  • Facebook
  • Instagram

רגלת הגינה 'תרבותי'
פורטולקה רב-שנתית

Portulaca umbraticola 'Wildfire'

משפחה:

הרגלתיים

מוצא:

דרום אמריקה

  • עונתי קיצי-סתווי משתרע

  • פרחים גדולים וריקים בשלל צבעים, הפרחים נסגרים אחה"צ

  • עלים בשרניים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה: 20-10 ס"מ

  • מרווחי שתילה: 30 ס"מ

  • 11 שתילים במ"ר

  • השקיה בינונית או מועטה

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page