top of page
  • Facebook
  • Instagram

תליה מלבינה

Thalia dealbata

משפחה:

המרנטיים

מוצא:

דרום ארה"ב

  • צמח מים שעלוותו מזכירה את צמח ציפור גן העדן

  • פורח בקיץ ובסתיו בתפרחות סגולות קטנות על גבעולים דקים וזקופים

  • שמש מלאה או חצי יום שמש

  • גובה פני המיכל בברכה: 0 עד 40 ס"מ מתחת למים

  • גובה הצמח מעל המים: 1.5- מ'

  • רגיש לקור מתחדש באביב

  • רצוי לחלק ולשתול מחדש מדי שנה באביב

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page