top of page
 • Facebook
 • Instagram

'כידונן תלת-פסי 'צהוב-שוליים

Sansevieria trifasciata var. laurentii

משפחה:

האגביים

מוצא:

מערב אפריקה

 • סוקולנט עמיד במיוחד לבית ולגינה

 • עלים זקופים דמויי חרב מגוונים בפס צהוב בשוליים

 • פורח באביב בפרחים לבנים,

 • פריחה לא משמעותית

 • גובה: 70-90 ס"מ

 • מתפשט בעזרת קנה שורש ויוצר גוש המתרחב באיטיות
  בבית:

 • מסתדר עם כמות אור בינונית

 • השקיה רק כאשר המצע מתחיל להתייבש
  בחוץ:

 • צל או צל עם מעט שמש או חצי יום שמש

 • השקיה מועטה או בינונית

 • ריבוי ע"י חלוקה. השרשת מקטעי עלה רוחביים יוצרת שתילים ללא הגיוון הצהוב
  ענף עם חתיכת קנה שורש יחזיק באגרטל עם מים חודשים רבים.
  יש המחשיבים את הצמח כעוזר לטהר את אויר הבית ע"י ספיחת חומרים רעילים.

אגבה אמריקנית 'מגוון'
bottom of page