top of page
Copy%20of%20Logo%20Green_edited.png

קרקע 

נחזיר לאדמה את מה שאנחנו לוקחים ממנה

כיצד  משתמשים בהומוס או בקומפוסט?

 

בור שתילה
כאשר חופרים בורות לשתילה, הן בצמחים גדולים כמו עצים והן בצמחים קטנים רצוי לחפור בור גדול פי שתים או שלוש מגודל השתיל ולערבב באדמת המילוי את מנת הקומפוסט או ההומוס.


חלקה חדשה
בעת הכנת שטח חדש לשתילה, רצוי לפזר את הקומפוסט או ההומוס על כל השטח ולהפוך את הקרקע בעזרת קלשון. כאשר מדובר בחלקות של פרחי עונה, הנשתלים פעמיים בשנה, נחזור על התהליך כל פעם לפני השתילה


חלקה עם צמחיה קיימת
בחלקה, שבה כבר שתולים צמחים, הפיכת הקרקע עלולה לגרום נזק לשורשים או שאינה אפשרית. במצב כזה, נפזר את החומר בין הצמחים ונשתדל לחפותו ככל האפשר, כדי שלא ייחשף לשמש. פעולה זאת נבצע בסתיו וגשמי החורף כבר ימשיכו את העבודה.

קומפוסט והומוס - חומרי הפלא של הגינה

הם מעשירים את האדמה, משפרים את יכולת הניקוז של אדמה כבדה ואת אחיזת המים של קרקע קלה. הם מזינים את הצמחים, מחסנים אותם והופכים אותם לעמידים יותר בפני מחלות ומזיקים.

חשוב לספקם לגינה בכמויות נדיבות, עד פי שלוש מהכמות המצוינת על אריזת השקים, פעם או פעמיים בשנה.

קומפוסט ניתן גם להכין בבית מאשפה ביתית מעשבים ומגזם. לרוצים להעמיק בכך, ישנם בדף הקישורים של האתר אתרים העוסקים בנושא.

bottom of page